Skip to main content

Emeklilerin engelli tanımlamaları için aşağıdaki linke tıklayınız.

EMEKLİ ÇALIŞANLARDA ENGELLİ İNDİRİMİ TANIMLAMASI

1. ÇALIŞAN ENGELLİ İNDİRİM TANIMLAMALARI

SGK Teşviki için tanımlama:

  • Çalışan kartı > SGK Bilgisi >  Kanun No > “14857” seçilmeli,

  • Çalışan kartı > özlük bilgisi > Engelli mi? > “Evet” seçilmeli,

  • Çalışma kartı > vergi bilgisi tabı > SSK İşveren Primi İndirim Tipi >  “Sakatlık İndirimi” seçilmelidir.

 

Çalışanın kendisi engelli indiriminden faydalanıyorsa:

  • Çalışan Kartı > Özlük Bilgisi Tabı > “Engelli Derecesi “ girilmeli.

  • Çalışan kartı > Özlük Bilgisi Tabı > Engelli mi? > “Evet” seçilmeli.
  • Çalışma kartı > Diğer Tabı> “Engelli Indiriminden Faydalanır”  alanı işaretli olmalıdır. (Varsayılan olarak işaretlidir. Yalnızca Gv indirimi için kullanılmaktadır.)

Engelli Tanımlamalarını Excel ile Topluca Tanımlamak İçin Aşağıdaki Excel Şablonundan Faydalanılabilir;

Excel ile aktarım tapmak için Toplu Çalışan-Çalışma-Kurum Güncelleme ekranından yapılmalıdır.

Çalışan Kartına Aktarım;

Çalışan ID Engelli mi Kanun no Engelli Derecesi since
Evet 14857 1 10.08.23
Evet 14857 2 10.08.23
Evet 14857 3 10.08.23

Çalışma Kartına Aktarım;

Çalışma ID SSK İşveren Primi İndirim Tipi since
sakatlik 10.08.2023

***Bordro İcmal Raporunda engelli sayısına dahil edilmesi için: (Eğer gv indirimi almıyorsa ve bordro icmal raporuna gelmesi gerekiyorsa);

  • Çalışan Kartı > Özlük Bilgisi Tabı > “Engelli Derecesi “ girilmeli,

  • Çalışma kartı > Diğer tabı > “Engelli Indiriminden Faydalanır”  alanı pasif edilmeli. (Bu alan varsayılan olarak işaretlidir. Yalnızca Gv indirimi için kullanılmaktadır.)

Eğer bu şekilde tanımlanırsa, gv indirimi yapmaz ve sayı olarak engelli indirimi kısmına bu kişi/leri getirir.

 

 

2. ENGELLİ SÜRESİ KONTROL ALANLARI

Kanun No : 14857 tanımlı olan personellerde ve Çalışma kartı, diğer tabında yer alan “Engelli Indiriminden Faydalanır”  alanı aktif olan ( varsayılan olarak aktiftir.) personeller için rapor başlangıç ve bitiş tarihlerinin girilebileceği tarih değişkenleri aşağıdadır:

  • Çalışan kartı-> Detaylı Görünüm butonu > Diğer tabı > 14857 Teşvik Başlangıç Tarihi
  • Çalışan kartı-> Detaylı Görünüm butonu > Diğer tabı > 14857 Teşvik Bitiş Tarihi

   

  • Çalışma kartı-> Detaylı Görünüm butonu > Diğer tabı > Engelli İndirimi Başlangıç Tarihi
  • Çalışma kartı-> Detaylı Görünüm butonu > Diğer tabı > Engelli İndirimi Bitiş Tarihi

 

 

3. YAKINI İÇİN ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK

Dakikada, ailenin yakınından engelli indiriminden faydalanmak için aşağıdaki tanımlamalar yapılmalıdır:

  • Çalışan kartı > Aile bilgisi tabı >  Yakınlık Derecesi seçilmelidir.

  • Çalışma kartı > Diğer tabı > “Engelli Indiriminden Faydalanır” alanı aktif edilmeli. (Bu alan varsayılan olarak işaretlidir. Yalnızca Gv indirimi için kullanılmaktadır.)

 

 

4. BİRDEN FAZLA YAKININDAN ENGELLİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA

Dakika da bu hesaplamalar için aşağıda ki tanımlamalar yapılmalıdır:

  • Çalışan kartı > Detaylı Görünüm butonu > Aile Bilgisi tabı >  “Yakını Engelli İndirim Listesi” alanına birden fazla yakını için aşağıda belirtilen formatta tanımlama yapıldığında her biri için ayrı ayrı indirim uygulanması söz konusu olacaktır.

Tanımlama formatı:

“Yakınlık Derecesi (es/anne/baba/cocuk1/cocuk2):ad soyad:engellilik derecesi:engellelik oranı”