Skip to main content

İlgili tanımlama başlığına gitmek için başlık üzerine tıklayınız.

 

1. EMEKLİ ÇALIŞANLARI DAKİKADA TANIMLAMA (0000)

Çalışanların emekli bilgilerini manuel tanımlamak için;
Çalışan Kartı İşlemleri:

Çalışan kartı > Düzelt/Güncelle > SGK Bilgisi sekmesinden aşağıda ki tanımlamalar yapılmalıdır.

   • Emekli alanını  “Evet” seçilmelidir.
   • Kanun No alanını “0000” seçilmelidir.
   • Belge Türü alanını “2 nolu belge: Sosyal Güvenlik Destek Pirimine Tabi Olanlar” seçilmelidir.

Çalışma Kartı İşlemleri:
   • Çalışma İşlemleri  > Düzelt/Güncelle > Vergi Bilgisi tabında yer alan SSK İşveren Primi İndirim Tipi alanında “İndirime Tabi Değil”  seçilmelidir.

Excel ile Toplu Aktarımı:

Çalışan kartı için aktarım aşağıda ki format ile excel dosyası hazırlanmalı.

Toplu Çalışan-Çalışma-Kurum Güncelleme ekranından topluca aktarım sağlanabilir.

Çalışan İşlemlerindeki adımları aktarmak için;
   • ID sütununa  çalışanların Çalışan IDlerini
   • Emekli sütununu metin biçiminde Evet
   • Kanun no sütununu metin biçiminde 0000
   • Belge Türü sütununu sayı biçiminde 2
   • since sütununu çalışanın emekliliğinin başlangıç tarihini gg/aa/yyyy olarak girilmesi gerekmektedir.
Çalışan ID Emekli Kanun no Belge Türü since
Evet 0000 2 01.01.23
Evet 0000 2 01.01.23
Evet 0000 2 01.01.23
Çalışma İşlemlerindeki adımları aktarımı için;
   • ID sütununa  çalışanların Çalışma IDlerini
   • SSK İşveren Primi İndirim Tipi sütununu metin biçiminde indirimeTabiDegil
   • since sütununu çalışanın emekliliğinin başlangıç tarihini gg/aa/yyyy olarak girilmesi gerekmektedir.
Çalışma ID SSK İşveren Primi İndirim Tipi since
indirimeTabiDegil 01.01.23
indirimeTabiDegil 01.01.23
indirimeTabiDegil 01.01.23

Bir önceki adımda olduğu gibi dosya aktarımı ve kontrolü sağlandıktan sonra çalışanların emeklilik tanımlamaları toplu bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

2. 15510 – EYT KAPSAMINDA EMEKLİLİK TANIMLAMALARI

EYT kapsamında çıkışı olup, aynı işyerine yeniden devam eden çalışanlar için Dakika bordro modülünde %5 lik hazine indirimine bağlı olarak yapılması gereken tanımlamalar aşağıdaki gibidir.

Çalışanların emekli bilgilerini manuel tanımlamak için;
Çalışan Kartı İşlemleri:

Çalışan kartı > Düzelt/Güncelle > SGK Bilgisi sekmesinden aşağıda ki tanımlamalar yapılmalıdır.

   • Emekli alanını  “Evet” seçilmelidir.
   • Kanun No alanını “15510” seçilmelidir.
   • Belge Türü alanını “2 nolu belge: Sosyal Güvenlik Destek Pirimine Tabi Olanlar” seçilmelidir.

Çalışma Kartı İşlemleri:
   • Çalışma İşlemleri  > Düzelt/Güncelle > Vergi Bilgisi tabında yer alan SSK İşveren Primi İndirim Tipi alanında “SGDP – 5510 Geç.Mad. 95  seçilmelidir.

   • Çalışma İşlemleri  > Düzelt/Güncelle > Detaylı Görünüm > Sicil Bilgisi sekmesinden EYT Kapsamında Çalışan alanı işaretlenmelidir. (Bu seçim isteğe bağlıdır. Zorunlu değildir.)

Excel ile Toplu Aktarımı:

Çalışan kartı için aktarım aşağıda ki format ile excel dosyası hazırlanmalı.

Toplu Çalışan-Çalışma-Kurum Güncelleme ekranından topluca aktarım sağlanabilir.

Çalışan İşlemlerindeki adımları aktarmak için;
   • ID sütununa  çalışanların Çalışan IDlerini
   • Emekli sütununu metin biçiminde Evet
   • Kanun no sütununu metin biçiminde 15510
   • Belge Türü sütununu sayı biçiminde 2
   • since sütununu çalışanın emekliliğinin başlangıç tarihini gg/aa/yyyy olarak girilmesi gerekmektedir.
Çalışan ID Emekli Kanun no Belge Türü since
Evet 15510 2 01.01.23
Evet 15511 2 01.01.23
Evet 15512 2 01.01.23
Çalışma İşlemlerindeki adımları aktarımı için;
   • ID sütununa  çalışanların Çalışma IDlerini
   • SSK İşveren Primi İndirim Tipi sütununu metin biçiminde sgdp5Pindirimi
   • since sütununu çalışanın emekliliğinin başlangıç tarihini gg/aa/yyyy olarak girilmesi gerekmektedir.
Çalışma ID SSK İşveren Primi İndirim Tipi since
sgdp5Pindirimi 01.01.23
sgdp5Pindirimi 01.01.23
sgdp5Pindirimi 01.01.23

Bir önceki adımda olduğu gibi dosya aktarımı ve kontrolü sağlandıktan sonra çalışanların emeklilik tanımlamaları toplu bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

3. EMEKLİ ÇALIŞANLARDA ENGELLİ İNDİRİMİ TANIMLAMASI

Öncelikle Dakikada normal emekli tanımlamalarının yapılması gerekir. Ardından aşağıdaki alandan çalışanın engelli derecesinin tanımlanması yeterlidir.

Çalışanların engelli derecesini  manuel tanımlamak için;
   • Çalışan İşlemleri > Düzelt/Güncelle > Özlük Bilgisi sekmesinden Engelli Derecesi alanına derece girilmelidir.

Excel ile Toplu Aktarımı:
   • Toplu aktarım için Engelli Derecesi sütunu eklenmeli ve sayı değeri olarak giriş yapılmalıdır.
Çalışma ID Engelli Derecesi since
1 01.01.23
2 01.01.23
3 01.01.23

4. EMEKLİ ÇALIŞANLARDA AR-GE TANIMLAMASI

Emekli çalışanlarda Ar-Ge tanımlaması için öncelikle normal emekli tanımlaması yapılması gerekmektedir.

Emekli çalışanlar da gelir ve damga vergisi teşvikinden faydalanması mümkündür. Bu tanımlama için;

  • Çalışan İşlemleri > Düzelt/Güncelle > Detaylı Görünüm > Diğer sekmesinden Arge Kapsamında Statü alanından seçim yapılmalıdır.

  • Ödeme – Kesinti – Mesai Çizelgesi > Aylık Değerlerde yer alan Ar-Ge GV-DV Gün/Saat bilgilerinin girilmesi gerekir.