Skip to main content

3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan zorunlu stajyerlere yapılacak ücret ödemeleri için gereken tanımlamalar sırası ile aşağıda belirtilmektedir:

  1. Çalışma > Vergi Bilgisi tabında yer alan > Çalışan SSKya Tabi alanının tiki pasif edilmelidir.
  2. Çalışma > Ücret Bilgisi > Maaş alanına “0” yazılmalıdır.
  3. Ödeme/Kesinti/Mesai Çizelgesi ekranında > Ödeme kalemlerinden “Stajyer Ücreti DVsiz” (stajyerUcretiDvSiz ) kalemi seçilerek 3308 sayılı kanun kapsamında ödenmesi gereken tutar girilerek bordro hesaplanmalıdır. Bu kalem tüm yasal kesintilerden muaftır.
  4. Zorunlu stajyerlere ücret harici bir ödeme yapılacak ise farklı bir ödeme kalemi ile bordroya eklenmelidir.
  5. Muhtasar SGK Prim Hizmet Beyanname Raporuna stajyer kayıtlarının gelmemesi için çalışma kartında yer alan > Vergi Bilgisi tabından > Sosyal Güvenlik Kurumu > SGK’sız(Okul stajyeri) seçilebilir. (aktarım formatısgksizOkulStajyeri)

Stajyerlerin Bordro İcmale Gelmemesi İçin

 

Çalışma kartına giriş yapıp > detaylı görünüm butonu > diğer tabında yer alan > Stajyer mi? (Bordro İcmale Gelmez) alanı işaretlenmelidir.

Leave a Reply