Skip to main content

Dakika Bordro Modülünde Otomatik Sendika Aidatı Hesaplaması “Brüt” ücret üzerinden ve aşağıda ki iki madde içinde yer alan alanların seçimine göre otomatik hesaplanabilmektedir.

 1. Çalışma işlemleri >> Düzelt/Güncelle >> Ücret Bilgisi tabında aşağıda paylaşılan alanlar ile entegre çalışmaktadır:
  • Maaş
  • Maaş Türü
  • Maaş Periyodu (“Ay” veya “Saat”)

 1. Çalışma işlemleri >> Düzelt/Güncelle >>  vergi bilgisi tabında 4 farklı değişkenin seçimine göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Bu değişkenler ve çalışma özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
  • Standart Sendika Aidatı Alır
  • Standart Sendika Aidatı Günlük Ücret Yüzdesi
  • Standart Sendika Aidatı Prim Gün Yüzdesi
  • Sendika Aidatını Net Ücretten Hesapla

1.Standart Sendika Aidatı Alır (Zorunlu olarak Seçilmelidir)

Bir çalışma için bordroda otomatik sendika aidatı hesaplanabilmesinde ilk koşul, bu alanın çalışmalar üzerinden seçilmiş olmasıdır. Bu değişkenin seçili olması sendika aidatının otomatik hesaplanması için tek başına yeterli değildir.

2.Standart Sendika Aidatı Günlük Ücret Yüzdesi (Zorunlu olarak Giriş Yapılmalıdır)

Sendika aidatı hesaplanacak çalışmanın günlük brüt ücret tutarının yüzdesel oranı için girilecek alandır.

Örneğin;

Sendika aidatı bir günlük brüt ücret olarak hesaplanacak ise bu alana “1” yazılmalıdır.

Sendika aidatı bir günlük brüt ücretin %50’si olarak hesaplanacak ise bu alana “0,5” değeri girilmelidir.

 

Not1: “Maaş Türü-Net” olan çalışmalarda bordrodaki günlük brüt ücret üzerinden sendika aidatı bulunur.

Not2: Brüt ücretin tespiti dakika üzerinde, “Kurum işlemleri >> Düzelt >> Detaylı Görünüm butonu >> Diğer tabı>> Ücret Kapsamındaki Kalemler” listesi içinde tanımlı mesai kalemleri ile tespit edilmekte olup, kuruma özel tanımlatılan mesailerin bu listeye eklenmesi gerekmektedir.

Not3: Tam ay olmayan çalışmalarda kısıt uygulanmaz.

Not4: Prim Günü “0” olan çalışmaların bordrolarında eğer o ay sendika aidatı hesaplanmaması gerekiyorsa, ilgili ay için çalışma üzerinde “Standart Sendika Aidatı Alır” alanının seçimi hayır olarak güncellenmelidir.

Bu durumun otomatik kontrol edilmesi istenirse kuruma özel geliştirme talep edilmelidir.

3.Standart Sendika Aidatı Prim Gün Yüzdesi

Tam ay olmayan çalışmalarda prim güne göre kısıt uygulanması talep ediliyorsa, bu değişkene günlük ücret yüzdesin 1/30’una karşılık gelen değer girilmelidir.

Aşağıdaki tablo günlük ücret yüzdelerine göre girilmesi gereken prim gün yüzde değerlerini göstermektedir.

Günlük Ücret Yüzdesi 1,00 Prim Gün Yüzdes 0,033333
Günlük Ücret Yüzdesi 0,75 Prim Gün Yüzdes 0,025
Günlük Ücret Yüzdesi 0,50 Prim Gün Yüzdes 0,016667
Günlük Ücret Yüzdesi 0,25 Prim Gün Yüzdes 0,008333

 

 

4.Standart Sendika Aidatını Net Ücretten Hesapla

“Maaş Türü” Brüt olan ancak sendika aidatı hesaplaması net ücret üzerinden yapılması gereken çalışmalar için bu değişkenin seçili olması gerekmektedir.

Bu değişkene bağlı sendika aidatı hesaplamasında net ücretin tespiti dakikada;

“Kurum işlemleri >> Düzelt >> Detaylı Görünüm butonu >> Çalışma tabı >> Diğer >> Net Ucrete Dahil Edilecek Mesai Kalemleri” liste değişkenine tanımlı mesai kalemleri ile tespit edilmektedir. Kuruma özel tanımlatılan mesailerin bu listeye eklenmesi gerekmektedir.

Leave a Reply