Skip to main content

 

 

Sisteme atılan ödeme kesinti bilgilerini getiren ekrandır. Bordro hesaplanmadan önceki değerleri getirir.