Skip to main content

Dakika, Çalışan kartı > SGK Bilgisi tabında yer alan; Kanun No ile,
Çalışma kartı > vergi bilgisi tabında yer alan SSK İşveren Primi İndirim Tipi alanlarının eşleştirmesi ve aktarım formatları aşağıda yer almaktadır.

Toplu aktarım için yardım linkleri aşağıda yer almaktadır.

Toplu Çalışan Yarat

Toplu Çalışan-Çalışma-Kurum Güncelleme

 

Kanun No SSK İşveren Primi İndirim Tipi
Aktarım Formatı Etiket Adı Aktarım Formatı Etiket Adı
5510 5510 standart SGK Uzun Vadeli Sigorta Kolları %5 indirime tabi
0000 0000 indirimeTabiDegil İndirime Tabi Değil
14857 14857 sakatlik Sakatlık indirimi
15510 15510 sgdp5Pindirimi SGDP – 5510 Geç.Mad. 95
00687 00687 tesvik00687 00687 Teşviki
01687 01687 tesvik00687 00687 Teşviki
02828 02828 tesvik02828 02828 Teşviki
03294 03294 tesvik03294 03294 Teşviki
6111 6111 tesvik6111 06111 Teşviki
17103 17103 tesvik07103 07103 Teşviki
27103 27103 tesvik07103 07103 Teşviki
07252 07252 tesvik07252 07252 Teşviki
17256 17256 tesvik07256 07256 Teşviki
27256 27256 tesvik07256 07256 Teşviki
07316 07316 tesvik07316 07316 Teşviki
15746 15746 argeTesviki15746 15746 Arge Teşviki
15921 15921 tesvik15921 15921 Teşviki
5746 5746 argeTesvik Arge Teşviki
46486 46486 bolgeselTesvik Bölgesel Teşvik
56486 56486 bolgeselTesvik Bölgesel Teşvik
66486 66486 bolgeselTesvik Bölgesel Teşvik
14447 14447 gencIstihdam Genç istihdam teşviki
24447 24447 gencIstihdam Genç istihdam teşviki
44447 44447 gencIstihdam Genç istihdam teşviki
64447 64447 gencIstihdam Genç istihdam teşviki
84447 84447 gencIstihdam Genç istihdam teşviki
6645 6645 isBasiEgitimi İş Başı Eğitimi
14857 14857 sakatlikIndirimiYuzde5Tesviksiz Sakatlık İndirimi %5 Teşviksiz
16322 16322 yatirim Yatırım Teşviki
25510 25510 yatirim Yatırım Teşviki
26322 26322 yatirim Yatırım Teşviki
85615 85615 yatirim Yatırım Teşviki
06486 06486 yurtdisinaGoturulenGonderilenler Yurtdışına götürülen/gönderilenler