Skip to main content

Bordroda hesaplanan tüm verilerin detaylarının görülebileceği rapordur. Şirket/İşyeri/Departman ya da personel bazlı Maliyet raporu alınabilir.

• Kurum üzerine gelip à Raporlar bölümünden “Maliyet Raporu” bölümüne giriş yapılır.
• Tek ay ya da tarih aralığı verilerek rapor alınabilir.
• “Tüm kurumlar için al” seçeneğinin işareti kaldırılarak, yalnızca istenilen şirket, işyeri ya da departmanların maliyet raporu alınabilir.
 “Filtre Seçeneği Ekle” tikleyerek gelecek olan raporu “Maaş”, “İşe Giriş Tarihi”, “Kıdem Tarihi” ve benzeri seçenekler ile filtreleyebilirsiniz..
• “Raporu kullanabilecek tüm çalışmalar için al” seçeneğinin işareti kaldırılarak, yalnızca istenilen çalışanların maliyet raporu alınabilir.

Bir sonraki adımda yer alan seçeneklerle Maliyet raporu daha da detaylandırılabilir.

 

Standart Özellikleri:

Maliyet Section Standart zellikleri

Yasal Kesintileri Dahil Et: SGK, GV ve DV kesinti detayları ile rapor alınabilmesini sağlar.
Brütleri Dahil Et: Ödeme/mesai kalemlerin brüt değerlerinin de rapora gelmesini sağlar.
Netleri Dahil Et: Ödeme/mesai kalemlerinin net tutarlarının da rapora gelmesini sağlar.
Tutarları Dahil Et: Ödeme/Kesinti/Mesai çizelge bölümünden ya da Toplu Puantaj Yükle dosyası ile programa girilen verilerin rapora gelmesini sağlar.

Muafiyet Özellikleri
Aşağıda ki seçenekleri işaretleyerek her ödenek için SGK, GV, Özel Sigorta ya da BES muafiyeti varsa ayrı sütunlarda muafiyet tutarların gelmesi sağlanabilir.

Maliyet Section Muafiyet zellikleri

 

maliyet muafiyet zellikleri rapor 3

 

Aylık Değerler

Aylık Değerleri Dahil Et: Bu seçeneği işaretleyerek Puantaj kısmında “Aylık Değerler” bölümünden girilen puantaj verilerinin de maliyet raporuna gelmesi sağlanır.

maliyet Aylk Deer rapor 4

 

Prim – Vergi Özellikleri

Aşağıda ki seçenekler işaretlenerek, SGK, GV, DV tutarlarının ödenek bazlı gösterilmesi sağlanır. Devreden SSK tutarları raporda ayrı sütunlarda gösterilmektedir. “Devreden Tutarları SSK’ya Dahil Et”  seçeneği kullanılarak devreden tutarların SSK matrah ve prim sütunlarına dahil edilmesi sağlanabilr.

Maliyet Section Prim Vergi zellikleri

 

Diğer Kanun Türleri
İlgili kanun maddesine göre yararlanılan teşviklerin, tutarlarını maliyet raporunda göstermek için aşağıda ki seçenekler işaretlenmelidir.

Maliyet Dier Kanun Trleri

 

Diğer Seçenekler
Aşağıda ki özelliklerle maliyet raporuna seçenekler eklenebilir.

Maliyet Dier Seenekler

Varyans Analizi: iki tarih arasında çekilen raporun, her personel için iki ay arasındaki farkları ayrı bir satırda gösteren özelliktir.
Çoklu Dil Seçeneği: Maliyet raporunun başlıklarını hem Türkçe hem İngilizce alabilme imkanı sağlayan özellik.
İçeriği Sıfır Olan Değerleri Gösterme: Maliyet Raporunda içeriği sıfır gelecek sütunların rapora gelmesini engelleyen özellik.
Adı Soyadı Ayrı Sütunlarda Göster: Raporda adı ve soyadı bilgilerinin ayrı sütunlarda gelmesini sağlar.

 

Section Filtreleme
Ayrıştırma Seçenekleri
Kurum Teyide Raporu Olarak Al

Maliyet kalan deikenler

Bütün Ödeme/Kesinti/Mesai’leri Dahil Et: Bu seçenek ile yalnızca istenilen ödeme/kesinti/mesai kalemlerin rapora gelmesi sağlanabilir.
Çalışanları Masraf Merkezleri Yüzdelerine Göre Dağıt: Maliyet raporunda ki tüm kalemlerin, personellerin masraf merkezlerinin yüzdelik oranına göre ayrı satırlarda gelmesini sağlayan özelliktir.

Kurum Tediye Raporu Olarak Al: İşyeri üzerinden maliyet raporu çekerken bu seçenek işaretlenirse aşağıda kırmızı ile işaretli olan işyeri bilgilerinin raporun ilk satırında gelmesi sağlanır.

MAliyet Tediye Raporu