Skip to main content
İzin Yönetimi

İzin Yılı Kapatma

Her yılsonu kullanılmayan kalan yıllık izinler bir sonraki yıla devreden olarak aktarılmaktadır.Böylece personeller yıl içerisinde…
DPY
Nisan 24, 2014