Skip to main content

Bordro Zarfının veya Bordro Raporlarının görüntülenememesi

Bordroyu görüntülemeye çalıştığınızda; “Bordro bulunamadı.Bordro Ay, Yıl, Bordro Tür’ünü veya Kesinleştirilmemiş Bordronuzu Görmek için Hakkınız olup olmadığını kontrol ediniz.” şeklinde bir hata ile karşılaşmanız durumunda;

  • İlgili ayın bordrosu hesaplanmamış olabilir: Hesaplanmamış bordrolar self-servis ekranlarında görüntülenemez. Bordro’nun hesaplatılıp daha sonrada kesinleştirilmesi gerekmektedir.
  • Bordro kesinleştirilmemiş olabilir: Bordro zarfı görüntülenemez, Bordro ve Bordro Raporu görüntülenebilir. Bordro Zarfının görüntülenebilmesi için Bordro’nun keşinleştirilmesi gerekmektedir.
  • Bordroyu görüntüleme yetkiniz olmayabilir.

 

Rapor sonucunu etkileyecek değerlerin eksik veya yanlış girilmesi sonucu raporun görüntülenememesi veya eksik görüntülenmesi

  • Tarihsel olarak değişmesi gereken bir değerin Güncelle ekranı ile değil de Düzelt ekranı ile değiştirilmesi sonucu tüm hesaplamaların son değere göre yapılması ve rapora da bu şekilde yansıması.
  • Raporları getiren Kurum komutları > Düzelt > Çalışma > Raporlar > altındaki rapor tanımlamalarının değiştirilmesi sonucu rapor çekilirken hata ile karşılaşılması.
  • Sisteme puantaj olarak aktarılmış bir Ödeme/Kesinti/Mesai tipinin masraf merkezinde tanımlı olmaması sonucu Muhasebe Raporuna ilgili kalemin eksik gelmesi.
  • Personelin masraf merkezi alanının yanlış girilmesi veya değiştirilmesi sonucu raporun eksik gelmesi