Skip to main content

 

Kuruma özel genel tanımlamaları “Hızlı Erişim Çubuğu” nda ilgili kurum seçildikten sonra; Kurum İşlemleri àDüzelt ekranı à Detaylı GörünümàKurum Tabı àDiğer sekmesinden gerçekleştirilirebilirsiniz.

KurumTanimlamalariDuzelt

 

SGK İşyeri Bilgileri Tanımlama

SGK Sicil No ve SGK Kullanıcı Bilgilerini Dakika da işyerleri üzerine tanımlaya bilirsiniz.
Bu işlem için ilgili ekrana: Kurum işlemleri > düzelt ekranı > detaylı görünüm butonu > kurum tabı > diğer tabından ulaşabilirsiniz.

 

Şirket Ünvanı, Vergi Dairesi, Vergi No, İşletmenin Merkez Adresi gibi bilgileri şirket üzerinden girebilirsiniz.

KurumTanimlamalariDuzelt3

 

İşyeri SGK Kullanıcı bilgilerinin tanımlanması durumunda işyeri üzerinden çekilen E-Bildirgeyi SGK sistemine aktarabilmek için manuel kullanıcı bilgilerini girmenize gerek kalmaz. Bakınız: Yönetici kılavuzu e-bildirge