Skip to main content

 

Kuruma özel genel tanımlamalar “Hızlı Erişim Çubuğu” nda ilgili kurum seçildikten sonra; Kurum İşlemleri àDüzelt ekranı àKurum Tabı àDiğer sekmesinden gerçekleştirilir.

 KurumTanimlamalariDuzelt

 

Şirket Ünvanı, Vergi Dairesi, Vergi No, İşletmenin Merkez Adresi gibi bilgileri şirket üzerinden girebilirsiniz.

KurumTanimlamalariDuzelt3

 

 

SGK İşyeri Bilgileri Tanımlama

İşyerine ait SGK Sicil No ve SGK Kullanıcı Bilgilerini Dakika da işyerleri üzerine tanımlaya bilirsiniz.

 

İşyeri SGK Kullanıcı bilgilerinin tanımlanması durumunda işyeri üzerinden çekilen E-Bildirgeyi SGK sistemine aktarabilmek için manuel kullanıcı bilgilerini girmenize gerek kalmaz. Bakınız: Yönetici kılavuzu e-bildirge