Skip to main content

 

Ağaç görünümü şirketin organizasyon yapısını en iyi yansıtan görünümdür. Sırasıyla Ülke’den başlayarak Grup, Şirket, İşyeri ve Departman şeklinde devam eder. En altta ise ilgili işyeri ya da departmana bağlı olarak çalışan kişiler bulunur. Kapatılmış çalışmalar bilgi kirliliğini önlemek adına bu görünümde gösterilmez ancak arama ekranlarından bulunabilir.

 

 

Herhangi bir kurum ya da çalışanın seçilmesi durumunda o kişi ya da kurumla ilgili yapılabilecek işlerin (komutlar) bulunduğu ekran açılır. Seçimle beraber menünün altındaki “Hızlı Erişim Çubuğu” seçilen kişi ya da kuruma göre yeniden güncellenir.