Skip to main content

Aylık değerlerin toplu olarak güncellenebileceği ekrandır. Bu bölümde; yönerge doğrultusunda hazırladığınız, aylık değerlere dair bilgilerin olduğu Excel dosyanızı sisteme toplu halde aktarabilirsiniz.